רשויות מקומיות

במשרדינו מבוצעת פעילות במגוון רחב של נושאים בתחום המוניציפאלי, ובכלל זה בנושאי אגרות, היטלים, ארנונות, תחומי שיפוט, הפקעות, ייצוג הרשויות בהליכים משפטיים (בתי משפט, בית הדין לעבודה, בוררויות וגישורים),טיפול בדיני עבודה (עבור כל הרשויות המפורטות לעיל), מתן ייעוץ בתחום ניהולן השוטף של הרשויות המקומיות, השתתפות בישיבות מליאה, הכנת הסכמים, טיפול בנושאי ארנונה, ניהול מו"מ עבור הרשויות או עם רשויות במסגרת התקשרויות עסקיות וחוזיות מסוגים מגוונים, עריכת חוקי עזר וכל עניין אחר הכרוך בניהולן השוטף של הרשויות המקומיות.  

משרדנו טיפל ומטפל בעתירות מינהליות רבות הן עבור מציעים המבקשים לתקוף את תוצאות המכרז והן עבור גופים העורכים את המכרז ואשר על החלטתם מוגשת עתירה מנהלית. בנוסף ללטיגציה המינהלית בתחום המכרזים וכחלק מהטיפול בהליכים מינהליים- משרדנו מטפל בנושאים מינהליים הקשורים בבחירות, חיובי ארנונה ומיסוי מוניציפאלי, הליכי בג"צ במגוון תחומים ונושאים כנגד רשויות ומשרדי ממשלה שונים. 

בחלק ניכר מן המקרים ונוכח העובדה שמשרדנו מייצג, לרוב, גופים מוסדיים שונים (עיריות, מועצות ותאגידים סטטוטוריים) הרי שמשרדנו מייצג את אותן רשויות בהליכי בג"צ שונים המוגשים כנגדם.

מכרזים

דיני משפחה

דיני עבודה

תכנון ובניה רישוי עסקים ואכיפה סביבתית

הוצאה לפועל

מקרקעין 

מסחרי \ חוזים

משרדינו מתמחה בתחום המקרקעין. חוזים דירה יד שניה, חוזים יד ראשונה רכישה מקבלן, חוזי שכירות. אנו משמשים כחברה משכנת בפרוייקטים שונים של חברות : אחים אוזן חברה לבניה בע"מ, פרץ לוזון נדל"ן בע"מ, אחים אום וכו'. בין היתר משרדינו מתעסק גם פרצלציה, רישום בתים משותפים וכדומה. 

משרדינו מתמחה בתחום התכנון והבניה על כל היבטיו, בין אם מצד התביעה, כבעלי ייפוי כח מטעם היועמ"ש לממשלה לשמש כתובעים של רשויות מקומיות מטעם המדינה, ובין אם כמתן מענה וסיוע לגורמים פרטיים ומסחריים אשר בדעתם לנהוג כדין ולקבל היתרי בניה לרבות התמודדויות עם הליכי אכיפה הננקטים כנגדם, גם באשר לשלבים הטרומיים לכך. משרדינו אף שותף ליצירת והובלת ערוצים אוונגרדים ביחס לטיפול בסוגיית הבניה הבלתי חוקית לאור קשיים תכנוניים/ סטטוטוריים/ קנייניים. 

משרדינו מתמחה בייצוג הן של זוכים והן של חייבים בלשכת ההוצאה לפועל, וכן בפתיחת תיקים של הוצאה לפועל וניהולם.

משרדנו, מתמחה בתחום דיני משפחה, על כל רבדיו ולרבות, תביעות מזונות וקביעת משמורת קטינים, חלוקת רכוש וכל הכרוך בהליכי הגירושין. כמו כן, עריכת הסכמי גירושין וממון, הסכמי שלום בית, עריכת צוואות וירושות, גישור וכיוב'. במשרדנו פועל צוות משפטי המטפל בתחום באופן בלעדי, המעניק לקהל לקוחותיו שירות דיסקרטי, אמין ומקצועי, המותאם לצרכיו האישיים של כל לקוח. הצוות המשפטי ניחן בידע וניסיון מקצועי רחב, בניהול תיקים רגישים ומורכבים, לרבות תיקים בעלי היבטים פיננסיים.

 

 

במשרדנו מחלקה גדולה לדיני עבודה המטפלת בעריכת הסכמי העסקה וייצוג עובדים ומעבידים בתביעות שונות בתחום דיני עבודה וכן בתביעות של ארגונים (סכסוכים קיבוציים). משרדנו מתמחה בעיקר בייצוג מעבידים ובכללם, רשויות מקומיות כאשר העסקת העובדים שם נסמכת על הקבוע בחוקת העבודה.

משרדנו עוסק, בין היתר, בתחום דיני המכרזים. המשרד מסייע לגופים שונים להגיש את הצעותיהן למכרז ופועל לקבלת פטורים ממכרז ו/או לביטולם במקרים המתאימים. כמו כן, משרד מייצג בבתי המשפט השונים מגוון גופים ואנשים פרטיים המבקשים להגיש הצעות במכרזים.

משרדינו מעניק שירותי ייצוג ומתן ייעוץ משפטי במגוון רחב של נושאים בתחום המשפט האזרחי, ובכלל זה חוזים, ביטוח, נזיקין, מקרקעין, משפט מסחרי, לרבות ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות והכנת חוות דעת.